CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích

Canhobuilding cam kết thực hiện các trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và các mối quan tâm của tất cả người dùng. Chính sách Bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho tôi và / hoặc nắm giữ về bạn, cho dù bây giờ hay trong trong tương lai, và để giúp bạn đưa ra quyết định trước khi tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào.

Thông tin Canhobuilding thu thập

“Thông tin Cá nhân” đề cập đến thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin khác về bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Thông tin Cá nhân cũng có thể bao gồm thông tin về bạn có sẵn trên internet, chẳng hạn như từ Facebook và Google hoặc thông tin có sẵn công khai mà tôi có được từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Mục đích sử dụng

Canhobuilding chỉ sử dụng thông tin tôi thu thập được theo Chính sách Bảo mật này. Khách hàng đăng ký Dịch vụ của Canhobuilding có nghĩa vụ thông qua các thỏa thuận của Canhobuilding để tuân thủ Chính sách.

Cookie

Cookie được liên kết với thông tin về nội dung bạn đã chọn cho các trang web mua sắm bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Cookie cũng giúp chọn lọc nội dung hiển thị dựa trên sở thích của bạn và để nâng cao trải nghiệm sử dụng Dịch vụ.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie nhưng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng và dịch vụ của Canhobuilding.

An toàn / Bảo mật

Canhobuilding chỉ sử dụng thông tin khách hàng với mục đích tư vấn và chăm sóc khách hàng hoặc lấy ý kiến ​​của khách hàng về mức độ dịch vụ của website trong thời gian vừa qua. Thông tin của khách hàng được sử dụng khi khách hàng đồng ý cung cấp và ngược lại. Ngoài ra, Canhobuilding chỉ thu thập thông tin khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan công an và cơ quan có thẩm quyền cho các mục đích cụ thể.Trong trường hợp máy chủ bị tấn công, Canhobuilding sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.